AAU logo

center for logistik

samarbejde

Tilbud til virksomheder og offentlige institutioner

Arbejder du i en privat virksomhed, i servicesektoren eller måske i en offentlig institution? Lige meget hvilken type virksomhed du kommer fra, har Center for Logistik en løsning, der kan hjælpe din virksomhed med at lave logistiske forbedringer i forsyningskæden.
Som virksomhed eller offentlig institution er man altid velkommen til at kontakte CELOG for en uforpligtende snak om mulighederne. I samarbejde finder vi ud af hvilken løsning, der vil passe bedst ind i din virksomhed.

Baggrund for samarbejde med Center for Logistik

Danske virksomheder er i høj grad påvirket af globaliseringen og en øget konkurrence. Derfor skabes der et større behov for virksomhederne om at skille sig ud i forhold til konkurrenterne.
Udviklingen mod øget kundetilpasning betyder, at danske virksomheder bruger mange ressourcer på koordinering med kunder og leverandører. Det gælder eksempelvis ordreafgivelse, ændrede produktspecifikationer og ændrede terminer. Internt giver det en kompleks planlægning, og mange virksomheder finder det derfor vanskeligt at udarbejde realistiske tidsplaner, som afspejler den aktuelle ordresituation.

Samarbejdsmuligheder hos CELOG

Et samarbejde med Center for Logistik giver din virksomhed eller institution adgang til højtuddannet arbejdskraft med den sidste nye viden og forskning inden for logistik. CELOG lægger vægt på et langsigtet samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner, eksempelvis gennem industrielle forsknings- og udviklingsprojekter, industri- og erhvervsforskerprojekter, studenterprojekter og k

Kompetenceudvikling - alt med afsæt i logistik og planlægning i forsyningskæden.

Udviklingsprojekter

Et udviklingsprojekt i samarbejde med CELOGs forskere er et forløb med fokus på innovation eller udvikling i din virksomhed.

CELOG har flere typer projekter; forskningsprojekterne omhandler primært videreudvikling af værktøjer og teknikker, mens udviklingsprojekternes formål er at skabe forbedringer i fællesskab med den konkrete virksomhed.

De industrielle forsknings- og udviklingsprojekter finansieres primært af Væksthus Nordjylland, EU, Højteknologifonden, m.fl. med en mindre kontant medfinansiering fra virksomhedernes side. Som udgangspunkt udarbejder centret i samarbejde med en gruppe virksomheder en projektansøgning. Projekterne kan have både kort og lang tidshorisont.

Herudover har CELOG også industri- og erhvervsforskerprojekterne, som tager udgangspunkt i et samarbejde mellem CELOG og en virksomhed og kan enten gennemføres af virksomhedens nuværende medarbejdere eller en ny kandidat. Der findes flere forskellige muligheder for finansiering, bl.a. Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Disse projekter har typisk et forløb på 3-4 år.

Er du interesseret i at indgå i et samarbejde med CELOGs forskere, er du velkommen til at kontakte os for en uformel snak.

Erhvervsforsker

Som virksomhed har I også mulighed for at ansætte en erhvervsPhD. Læs mere om ErhvervsPhd.

Studenterprojekter

Som virksomhed eller institution kan I indgå i et projektsamarbejde med en eller flere studerende i løbet af et semester (3-6 måneder) med start 1. februar eller 1. september. I et projektsamarbejde får virksomhed adgang til de studerendes faglighed. De tilbyder nye vinkler og løsningsforslag til en konkret opgave eller udfordring i jeres virksomhed. 

Din virksomhed skal bidrage med tid og viden og til gengæld får I innovativ og idérig arbejdskraft, der kan levere en problemløsning af høj faglig kvalitet. De eneste omkostninger forbundet med et studenterprojekt er dækning af eventuelle transportudgifter, de studerende måtte have i forbindelse med transport til og fra virksomheden.
Ved et projektsamarbejde får din virksomhed også mulighed for at synliggøre sig for de studerende, der er tilknyttet Center for Logistik, og som i fremtiden kan blive virksomhedens nye medarbejdere.