center for logistik

forskning

En af CELOGs aktiviteter er forsknings- og udviklingsprojekter. Udviklingsprojekterne udarbejdes i samarbejde med private virksomheder, den offentlige sektor og service sektoren, hvor et forskningsprojekt udarbejdes inden for CELOGs egne rammer.

I forbindelse med en stigende global konkurrence, er det ikke længere nok for virksomheder og institutioner at konkurrere på de klassiske parametre, som f.eks. design, funktionalitet, pris og kvalitet. De styringsmæssige parametre såsom sporbarhed, leveringstid, leveringssikkerhed og fleksibilitet, er begyndt at spille en vigtig rolle for virksomheders konkurrenceevne.

Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter skal hjælpe virksomheder og institutioner med at skabe væsentlige forbedringer, både internt og eksternt i virksomhedens forsyningskæde. Dette kan f.eks. være bedre vare- og informationsflow, større kapacitetsudnyttelse, samt forbedringer i forretningsprocesser, planlægning og integration.

Forskningsprojekter

CELOGs forskningsprojekter tager sig primært af den videre udvikling af værktøjer og teknikker til f.eks. analyse, planlægning, optimering, sporing og integration.

Celog kompetencer

CELOG har flere forskningsområder, men fokuserer primært på:

Et væsentligt og meget tidsaktuelt indsatsområde er Green Supply Chain Management & Logistics som bl.a. omfatter genanvendelse, sortering og sporing af produkter samt optimering af transport. Dette indebærer bl.a. anvendelse af nye teknologier såsom RFID og mobile enheder.

CELOGs systemer og værktøjer

CELOG benytter følgende systemer og værktøjer under arbejdet med ovennævnte aktiviteter.

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Advanced Planning & Scheduling (APS)
  • Warehouse Management Systems (WMS)
  • Business Intelligence

Assessment tools

Assessment tools der er udviklet i forbindelse med CELOGs projekter. Værktøjerne er udviklet i Excel og det er vores forhåbning at de kan hjælpe virksomhederne med, at skabe et bedre overblik over en lang række centrale områder. 

Analysemodellen bygger på interview af de nøglepersoner eller afdelinger, som har indflydelse på materiale- og informations-flowet i virksomheden. Ved at sammen-kæde den tidsmæssige belastning med medarbejdernes kompetencer etableres der et overblik, som gør det muligt at belyse og analysere problemstillinger i virksomheden.

Download værktøjet (Vejledning findes i arket.)