center for logistik

Green Supply Chains

iljømæssige problemstillinger bliver en stadig større del af Supply Chain Management. Studier viser, at drivhusgasudledning fra produkter og serviceydelser i forsyningskæden købt af industrien er gennemsnitligt tre gange højere end den udledning, der kan tilskrives industrien direkte.
Industrien bliver mere end nogensinde før underlagt at opfylde nye klimatiltag, som for eksempel EUs ordning for handel med udledninger (EUETS), såvel som at tilfredsstille øgede forbrugerkrav til CO2-neutrale produkter og miljøhensyn.

Center for Logistik fokusere på værktøjer og praksisser inden for Supply Chain Management & Logistics, som ser miljøet som en optimeringsvariabel.

Forskningen hos Center for Logistik fokuserer på at undersøge

  • Planlægnings- og styringsteknologier der muliggør Green Supply Chain Management
  • Analyse af den miljømæssige indflydelse af forskellige teknologier i forskellige dele af forsyningskæden
  • Hvordan RFID-systemer kan integreres med eksisterende informationssystemer som for eksempel ERP, APS, etc.