center for logistik

Operationsanalyse

Forecasting

På Center for Logistik arbejder vi med de udfordringer, der kan være ved Forecasting (prognosticering).

Gode prognoser bliver ofte betragtet som hjørnestenen i vellykket produktionsplanlægning og –styring i virksomheder. Det er vores erfaring, at virksomheder på trods af en stor indsats sjældent laver gode prognoser. Den typiske grund til dette er:

  • Data af dårlig kvalitet (f.eks. bliver ordrefortegnelser brugt, dog er de ikke repræsentative for efterspørgslen, men for det man i sidste ende leverede på grund af forhandlinger og andre modifikatorer)
  • Data af dårlig kvantitet (avancerede prognosemetoder kræver oftest store mængder data.)
  • Én prognose laves, men bruges til mange forskellige formål (input til køb, kapacitetsplanlægning, salg etc.)
  • Prognosemetoderne er ikke opdaterede (eller en metode bruges til alting)
  • Prognoser tilpasses ikke kvalitativ markedsforståelse (f.eks. salgskampagner, ferie etc.)

Konsekvenserne er, at prognoser sjælden får den rette form, præcision, detaljeniveau og tidshorisont til de mange formål, de bruges til. Dårlige prognoser medfører dårlig planlægning, da prognoser bruges i virksomhedens planlægningsprocesser.

CELOGS arbejde med forecasting

Virksomheder bliver nødt til at ’buffe’ med ekstra kapacitet, materialer eller leveringstid for at kompensere for de dårlige prognoser. Derfor stræber vi efter at skaffe data af den rigtige kvalitet og prognoser i den rette kontekst med den rette tidshorisont og detaljeniveau.

Vi bliver derfor nødt til at se på andre aspekter af virksomheden udover selve prognoserne, hvorfor har vi et integreret syn på diagnostics, prognoser, planlægning og kontrol.

Når prognoserne i virksomhederne skal forbedres, starter vi derfor med at identificere behovet for prognoser, herefter diagnosticerer vi tilstanden af de aktuelle data, prognoser og planlægning, og sammen med virksomheden genskaber vi processen.