center for logistik

Planning & Scheduling

Problemstillinger inden for Planning & Scheduling eksisterer i mange former i projektbaserede virksomheder, produktionsvirksomheder, i transportindustrien og i servicesektoren. Derfor arbejder Center for Logistik løbende med udviklingen af nye metoder og it-værktøjer, som skal understøtte disse områder.

Hos Center for Logistik fokuserer vi på følgende emner i vores arbejde med produktions- og logistiksystemer:

  • Design, udvikling og implementering af Decision Support Systems, nogle af disse med multikriterie-optimering. I praksis indebærer dette også design og implementering af vidensdatabaser i samarbejde med planlæggere og ledere i de medvirkende virksomheder.
  • Brug og implementering af Contraint (Logic) Programming teknikker til planlægning og routing.
  • Brug af fuzzy logik-metoder til at administrere de usikre videns- og tilfældighedsparametre, der ofte findes i planlægningsmiljøer.
  • Udvikling af diagnostics-metoder til etablering af afhængigheder mellem variabler og begrænsninger i komplekse systemer - og at bruge denne information til at forbedre planlægningen.
  • Udvikling af mere effektive søgestrategier til at finde mulige eller optimale løsninger til at løse blandt andet planlægningsproblemer.

Udvikling af optimeringsmetoder og -modeller til planlægning og routing.

CELOGs interesseområder inden for Planning & Scheduling

Vi har identificeret fire anvendelsesområder, som vi er særligt interesserede i. Følgende er en gennemgang af disse fire områder.

Fleksible robotiserede produktionsceller

Mange producerende virksomheder mangler hjælp til planlægning og ændringer i jobs i robotiserede produktionsceller, som skal være integreret med hele logistiksystemet. Derfor fokuserer Center for Logistik på at udvikle metoder og systemer, som understøtter planlægningen for robotiserede produktionsceller.

Order promising baseret på optimale planer

Jo mere en virksomhed er fokuseret på markedsfleksibilitet (for eksempel efterspørgselsdrevet produktion og transport) jo mere kompleks bliver order promising-processen, da kapacitet og planlægning skal inkluderes i processen. I markedsfleksible miljøer (som små og mellemstore virksomheder normalt opererer i) kræver en optimal order promising en detaljeret planlægning for alle kundeenheder.

Netværksdesign og optimering af transportsystemer

I en moderne forsyningskæde retfærdiggør kompleksiteten ofte en ekstra optimering af både routings og selve netværksdesignet.

Projektorienteret produktion

Mange virksomheder arbejder efter en projektorienteret tilgang, og de mangler ofte de rette værktøjer til at gøre dette på en effektiv måde. for at afhjælpe dette, arbejder vi med at udvikle Stochastic Multi-Criteria optimeringsmodeller til projektbaserede virksomheder. Fokus er på projektplanlægning og udførelse af projekter med hensyntagen til fælles ressourcer, et begrænset budget osv. under usikre forhold, som opstår under udførelse af projekter.