center for logistik

Value Chain Diagnostics

Center for Logistik arbejder bl.a. med de problemstillinger, virksomheder løber ind i forbindelse med diagnostics, dvs. evaluering og optimering af forretningsprocesser og performance.

I dag er virksomheder afhængige af, at deres ERP-system effektivt håndterer transaktioner fra produktion og logistikplanlægning. Da mange forretningsprocesser er opsat og styret via ERP-systemet, fokuserer vi på at diagnosticering af problemer, der relaterer sig til opsætningen af ERP-systemet og organisationens præstation.
For mange virksomheder er det næsten umuligt at identificere, hvilke områder i en virksomhed, der præsterer under målet, og hvad årsagen er. Dette kan være på grund af ændringer i forhold til:

  • Kunder
  • Leverandører
  • Produkter
  • Ordre (indkøb og salg)

Derfor er der en række problemstillinger man er nødt til at evaluere og diagnosticere før man kan udbedre problemet og optimere processen.

Målet med Diagnostics

Desværre kan eksisterende ERP-systemer ikke besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er vores evne til at levere den rette mængde til den rette tid, også kaldet On Time In Full (OTIF)?
  • Hvilke leverandører leverer for sent eller leverer en forkert mængde?
  • Hvilke leverandører/råvarer/ressourcer indgår i de kundeordrer vi mislykkes at levere On Time In Full? 

Vores mål er at finde årsagen disse spørgsmål og derefter bruge denne viden til at forbedre virksomhedens præstation.
Vi har to tilgange til diagnostics. Den første bruger de data, der allerede er til rådighed i

ERP-systemet. Den anden tilgang er baseret på data, der indsamles ved at 'logge' (eller bogføre) opførslen på kunder, leverandører og interne transaktioner. Ved begge tilgange benytter vi en kombination af datamining og dataanalyseteknikker for at nå en retvisende diagnose.

Vi udvikler, tester og implementerer løbende vores diagnoseværktøjer, både i forbindelse med forskning og industrisamarbejde.

Vil du vide mere om diagnostics eller er du interesseret i et samarbejde med Center for Logistik er vi altid klar til en uformel snak.